CERCLE d'ART ASBL

Association Culturelle du personnel de BNP Paribas Fortis

Update: 12/02/2021

Webmaster: Antoine TAS

KUNSTKRING VZW

Culturele Vereniging van het personeel van BNP Paribas Fortis


  Ancien website CAE-KKK

                                              >CLICK<

 Oude website CAE-KKK


  Devenir membre          Lid worden


  Europese DOMICILIERING

  DOMICILIATION européenne


CONSEIL d'ADMINISTRATION-RAAD van BESTUUR

  Voorzitter: DE SMAELE Dona

  Vice-Président: STUCKENS Guy

  Secretaris: VAN DEN ABEELE Daniel

  Trésorier/Penningmeester: TAS Antoine


LEDEN ALG.VERG. - MEMBRES ASS.GEN.

BAECK Gumaar

DENEYER Janine

JACOBY Danièle

MEULEMANS Luc

PONCE Léon

RENSON Camille

SIMON Stanly

SIMONS Anny

VAN CRIEKINGEN Michel


EMAIL:         cae-admin@cae-kkk.be


C/C - R/N:    BE10 0011 3227 1704


PRIVACY VERKLARING

DECLARATION VIE PRIVEE


ADMINISTRATION

AGENDA

01/12/2020  PANDEMIE COVID-19          PROLONGE JUSQU'AU / VERLENGD TOT      01/04/2021

          FR     Le Cercle d'Art est tenu de respecter les directives du gouvernement fédéral et de BNP Paribas

                    Fortis. Les membres seront avisés par leur email pour toute modification dans la programmation.

                    Merci pour la compréhension.

                    Restez surtout en bonne santé et nous espérons vous revoir dès la victoire sur le Corona Virus.

           NL    De Kunstkring wordt aan de richtlijnen van de federale regering en van BNP Paribas Fortis                                    gehouden. De leden zullen via hun email verwittigd worden bij iedere wijziging in de programmatie.

                    Bedankt voor het begrip.

                    Blijft vooral in goede gezondheid en wij hopen u terug te zien na de overwinning op de Corona

                    virus.


12/02/2021 

Multimedia-installatie 'Made in Dublin'

Tot 27 februari 2021 toont het FOMU de installatie 'Made In Dublin' op de Wapper 7, in het centrum van Antwerpen. Made in Dublin is een installatie op negen schermen dat de dynamiek toont van een stad die onophoudelijk in verandering is. De installatie combineert foto’s van de Ierse fotograaf en DJ Eamonn Doyle met de soundscapes van David Donohoe, de woorden en de stem van schrijver Kevin Barry en de montage en het productiedesign van Niall Sweeney. 
Je kan Made In Dublin en een pop-up versie van de FOMU museumshop elke dag bezoeken van 11u tot 18u, uitzonderlijk gesloten op zondag 14 en 21 februari. Toegang is gratis


09/01/2021  Collections/Verzamelingen: Informations Covid    <CLICK>


08/01/2021  Collections/Verzamelingen: Lettre d'information n°1  <CLICK>


03/12/2020  Newsletter Number 9 : 11/2020   Version en français           <CLICK>

                                                                           Nederlandstalige versie    <CLICK>


09/01/2017: De VZW Kunstkring van het Personeel van BNP Paribas Fortis is juridisch een feit. De statuten

                       zijn op 9 januari 2017 in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad verschenen.

                      L'ASBL Cercle d'Art du Personnel de BNP Paribas Fortis est juridiquement réalisé. Les statuts

                       ont été publié le 9 janvier 2017 aux Annexes du Moniteur Belge.