CERCLE d'ART & d'ETUDE

KRING voor KUNST & KENNIS

 BIBLIOTHEEK - Structuur catalogus

 

 

 

 

 

 

In de catalogus vindt u voor elk boek de volgende gegevens:

 

Etiket:         taal

UDC-code

         extra udc-code (eventueel)

4 letters. (meestal de 4 eerste letters van de auteursnaam; bij biografieŽn bv. de 4 eerste van de persoonsnaam)

Auteur

Titel

 

De boeken zijn in de rekken geklasseerd volgens de gegevens van het etiket op de rug van het boek.

Zo hebben nederlandstalige romans de UDC-code 839.

 

De rubrieken van de (vereenvoudigde) UDC-code die wij gebruiken vindt u hier:

 

0   ALGEMEEN

 

         001   WETENSCHAP - KENNIS - ONTDEKKINGEN

         003   SCHRIFT

         004   INFORMATICA

         008   BESCHAVING -  CULTUUR - FUTUROLOGIE

         020   BIBLIOTHEEKWEZEN

         030   ENCYCLOPEDIEEN

         059   KALENDERS

         061   VERENIGINGEN - ORGANISATIES - VRIJMETSELARIJ

         069   MUSEA  -  CATALOGI - TENTOONSTELLINGEN

         070   MEDIA

         090   HANDSCHRIFTEN - MINIATUREN - EX LIBRIS

 

1   FILOSOFIE - PSYCHOLOGIE

 

         100   FILOSOFIE ALGEMEEN (geschiedenis, enz)

         110   METAFYSICA

         113   KOSMOLOIE

         130   CULTUURFILOSOFIE

         133   OCCULTE WETENSCHAPPEN, ASTROLOGIE, MAGIE - SPIRITISME

         140   FILOSOFISCHE SYSTEMEN - WIJSGERIGE STANDPUNTEN

         141.8 SOCIALISTISCHE SCHOLEN - MARXISME

 

         159   PSYCHOLOGIE

         159.2 ONTWIKKELINGSPSYCHOLOGIE (JEUGD, OUDERDOM)

         159.3 ZINTUIGEN

         159.4 UITVOERENDE FUNCTIES (emoties, angst, agressie)

         159.5 GEESTELIJKE FUNCTIES (denken, geheugen)

         159.6 SPECIALE TOESTANDEN (hypnose, slaap, dromen, psychoanalyse)

         159.7 ABNORMALE TOESTANDEN (ziektes, stress, ...)

         159.8 PSYCHOLOGISCHE TECHNIEKEN

 

         160   LOGICA - WETENSCHAPELIJKE METHODES

 

         170   ETHIEK - MORAAL

         171   INDIVIDUELE MORAAL

         172   SOCIALE ETHIEK

         173   GEZINSMORAAL (huwelijk, samenleven)

         174   BEROEPSMORAAL

         175   RECREATIEMORAAL

         176   SEXUELE ETHIEK (echtbreuk, prostitutie)

         177   ETHIEK IN HET MAATSCHAPPELIJK VERKEER (etikette, vriendschap)

         178   VERSLAVING (alcohol, drugs, enz)

179      ZELFMOORD, MISHANDELING, EUTHANASIE, ABORTUS

 

2   GODSDIENST

 

         200   GODSDIENST ALGEMEEN

         220   BIJBEL

         230   GOD,  ONSTERFELIJKHEID, WONDEREN

         235   HEILIGEN

         240   THEOLOGIE (gebeden, mystiek, ascese)

         250   PASTORAAL

         260  

         262   KERKGESCHIEDENIS

         270   KERKGESCHIEDENIS

         273   KETTERIJEN

         281   CHRISTELIJKE GODSDIENST OOSTEN

         282   KATHOLICISME

         284   PROTESTANTISME

         289   SEKTEN

         290   NIET CHRISTELIJKE GODSDIENSTEN

         292   MYTHOLOGIE

         294   BOEDHISME

         294.5 YOGA

         296   JOODSE GODSDIENST

         297   ISLAM

         299   ANDERE  (Japanse...)

 

3   MAATSCHAPPIJWETENSCHAPPEN

 

         300   ALGEMEEN

         304   MAATSCHAPPELIJK VRAAGSTUK

         314   DEMOGRAFIE- STATISTIEK

         316   SOCIOLOGIE (sociale structuren, samenleving, sociaal gedrag)

 

         320   POLITIEK

         321   POLITIEKE ORGANISATIE

         323   BINNENLANDSE POLITIEK

         323.1 NATIONALE PROBLEMEN (racisme, minderheden, )

         323.3 SOCIALE GROEPEN (adel, boeren,  proletariaat )

         325   KOLONISATIE

         326   SLAVERNIJ

         327   INTERNATIONALE POLITIEK ( ook spionage)

         329   POLITIEKE PARTIJEN EN BEWEGINGEN

 

         330   ECONOMIE

         331   ARBEID ( ook solicitatie)

         334   ORGANISATIEVORMEN

         336   OPENBARE FINANCIEN - BANKWEZEN - BEURS

         339   WERELDECONOMIE - HANDEL

 

         340   RECHT

         341   VOLKENRECHT

         342   STAATSRECHT

         343   STRAFRECHT, CRIMINOLOGIE

         347   BURGERLIJK RECHT

         355   KRIJGSWETENSCHAPPEN

 

         364   MAATSCHAPPELIJKE VOORZORG

         364.2 PROBLEMEN DIE HET WELZIJN BEŌNVLOEDEN (.. gehandicapten,..)

         364.4 HULPVERLENING - STERVENSBEGELEIDING

         368   VERZEKERINGSWEZEN

 

         370   OPVOEDING

         371   ONDERWIJS, SCHOOL

         376   OPVOEDING SPECIALE GROEPEN (376.4 autisme)

         379   VRIJE TIJD - TOERISME

 

         390   VOLKENKUNDE

         391   MODE, KLEDING

         392   ZEDEN EN GEBRUIKEN

         392.1 GEBOORTE

         392.3 FAMILIELEVEN

         392.5 HUWELIJK, VERLOVING

         392.6 SEXUALITEIT

         392.8 EET- EN DRINKGEWOONTEN

         393   DOOD

         394   OPENBAAR LEVEN  (processies, volksfeesten, ...)

         395   ETIKETTE

         396   FEMINISME

         397   NATUURVOLKEN

         398   FOLKLORE - BIJGELOOF

         398.2 SAGEN EN LEGENDEN

 

5   EXACTE WETENSCHAPPEN

 

         501   EXACTE WETENSCHAPPEN ALGEMEEN

         502   NATUUR EN MILIEUBEHOUD, BEDREIGDE DIEREN

         504   ECOLOGIE

         510   WISKUNDE

         521   STERRENKUNDE - RUIMTEVAART

         530   NATUURKUNDE

         540   SCHEIKUNDE

         551   AARDKUNDE, METEOROLOGIE

         552   GESTEENTEN

         553   ERTSEN - EDELSTENEN

         560   PALEONTHOLOGIE, FOSSIELEN

         573   BIOLOGIE

         574   ECOLOGIE

         575   ERFELIJKHEID, EVOLUTIE

         580   PLANTKUNDE

         590   DIERKUNDE

         591.5 LEVENSWIJZE - SOCIOBIOLOGIE (dieren)

         591.9 DE MENS

 

6   TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN

 

         600   ALGEMEEN

 

         610   GENEESKUNDE

         611   ANATOMIE

         612   FYSIOLOGIE (bloedsomloop, zenuwen, spijsvertering, veroudering)

         613   HYGIENE - GEZONDHEIDSZORG

         614   OPENBARE GEZONDHEID

         614.7 MILIEU

         615   GENEESWIJZEN - GENEESMIDDELEN

         616   ZIEKTES

         617   CHIRURGIE

         618   VROUWENZIEKTES, BEVALLIN G

 

         620   TECHNIEK (werktuigen, machines, electrotechniek, ...)

         621   ENERGIEOPWEKKING (stoom, kolen, elektriciteit, kernenergie, ...)

         622   MIJNBOUW

         623   MILITAIRE TECHNIEK

         624   BOUWKUNDE

         625   WEGENBOUW

         626   WATERBOUWKUNDE

         628   SANITAIRE TECHNIEKEN

         629   TRANSPORTMIDDELEN (techniek)

 

         630   BOSBOUW

         631   LAND- EN TUINBOUW

         632   PLANTENZIEKTEN

         633   TEELT VAN BEPAALDE GEWASSEN

         634   FRUITTEELT

         635   GROENTE- EN SIERTEELT, TUINAANLEG

         636   VEETEELT - HUISDIEREN

         637   ZUIVELPRODUKTEN

         638   TEELT INSECTEN

         639   JACHT EN VISSERIJ

 

         640   HUISHOUDKUNDE

         641   VOEDING

         643   WONINGINRICHTING

         650   BEDRIJFSWETENSCHAPPEN- HANDEL - VERKEER

         655   GRAFISCHE INDUSTRIE - DRUKKEN

         658   BEDRIJFSECONOMIE - MANAGEMENT

         659   RECLAME

 

         660   TECHNOLOGIE (chemie)

         663.2          WIJN (maken en proeven)

         663.4 BIER (brouwen)

         663.9 GENOTMIDDELEN (tabak, koffie, chokolade)

         670   AMBACHTEN

         674   HOUTINDUSTRIE

         681   MACHINES

         689   HOBBY'S - DOE HET ZELF

         690   BOUWEN,  WONING

 

7   KUNST - SPORT

 

         700   KUNST ALGEMEEN

         701   KUNSTFILOSOFIE

         702   TECHNIEK

         703   STIJLEN

         704   BIJZONDERE ONDERWERPEN, ICONOGRAFIE

         705   TOEPASSINGEN

         706   VERVALSINGEN, KITSCH

         707   VERZAMELEN, ANTIEK, SPONSORING

 

         711   RUIMTELIJKE ORDENING

         712   TUINARCHITECTUUR

         720   ARCHITECTUUR

         730   BEELDHOUWKUNST

         737   NUMISMATIEK

         738   KERAMIEK

         739   SMEEDWERK

 

         741   TEKENKUNST

         741.2 TEKENTECHNIEK

         741.5 CARTOONS - STRIPS

         745   DECORATIEVE KUNST

         746   HANDWERK (TAPIJTEN, KANT,...)

         747   BINNENHUISARCHITECTUUR

         748   GLASKUNST

         749   MEUBELKUNST

 

         750   SCHILDERKUNST

         750.2 SCHILDERTECHNIEK

         760   GRAFISCHE KUNSTEN

         770   FOTOGRAFIE - VIDEO

         780   MUZIEK

                   781   THEORIE

                   782   OPERA

                   783   RELIGIEUZE MUZIEK

                   784   VOCALE MUZIEK

                   785   INSTRUMENTALE MUZIEK

         791   FILM

         792   THEATER - OPERA - BALLET

         793   GEZELSSCHAPSPELEN - DANS

         794   BORDSPELEN, KAARTEN, ...

         796   SPORT EN SPEL

 

8   TAAL EN LETTERKUNDE

 

         800   TAALKUNDE  ALGEMEEN

         811   ENGELS

         812   NEDERLANDS

         813   DUITS EN SKANDINAVISCHE TALEN

         814   FRANS

         815   ITALIAANS EN ROMAANSE TALEN

         816   SPAANS

         817   LATIJN - GRIEKS

         818   SLAVISCHE TALEN

         819   ANDERE TALEN

 

         820   LETTERKUNDE  ALGEMEEN

         821   ENGELS

         822   NEDERLANDS

         823   DUITS EN SKANDINAVISCHE TALEN

         824   FRANS

         825   ITALIAANS EN ROMAANSE TALEN

         826   SPAANS

         827   LATIJN - GRIEKS

         828   SLAVISCHE TALEN

         829   ANDERE TALEN

 

         83X   LITERATUUR NEDERLANDS

                   839   ROMANS

                   839.1 POEZIE

                   839.2 TONEEL

                   839.4 ESSAY'S

                   839.6 BRIEVEN

                   839.7 SATIRE, HUMOR

                   839.8 CITATEN, SPREUKEN - AFORISMEN

                   839.9 REIZEN, AUTOBIOGRAFIE, DAGBOEKEN

 

         84X   LITERATUUR FRANS

                   841   POEZIE

                   842   TONEEL

                   843   ROMANS

                   844   ESSAY'S

                   846   BRIEVEN

                   847   SATIRE, HUMOR

                   848   CITATEN, SPREUKEN

                   849   REIZEN, AUTOBIOGRAFIE, DAGBOEKEN

 

9   ARCHEOLOGIE - AARDRIJKSKUNDE -BIOGRAFIEEN - GESCHIEDENIS

 

         902   ARCHEOLOGIE

         903   PREHISTORIE

         904   CULTURELE OVERBLIJFSELEN (RUINES, ENZ)

         908   STUDIES VAN EEN STREEK

 

         910   AARDRIJKSKUNDE ALGEMEEN

         910.4 ONTDEKKINGSREIZEN

         911   GEOGRAFISCHE FACTOREN

         912   ATLASSEN

         913   REGIONALE GEOGRAFIE

         91X   REISGIDSEN

                   914   EUROPA

                   915   AZIE

                   916   AFRIKA

                   917   NOORD-AMERIKA

                   918   ZUID-AMERIKA

                   919   OCEANIE

 

         929   BIOGRAFIEEN

         929.5 GENEALOGIE, AFSTAMMING

         929.6 HERALDIEK

         929.9 VLAGGEN

 

         930   GESCHIEDENIS ALGEMEEN

         930.8 CULTUURGESCHIEDENIS

         931   OUDE VOLKEREN (CHINA, JAPAN,...)

         932   HET OUDE EGYPTE (tot 640 na Chr)

         933   JODEN

         934   INDIA (tot 647)

         935   OUDE OOSTEN (MEDEN, PERZEN, ENZ)

         936   OUDE VOLKEN EUROPA (KELTEN, SLAVEN, ...)

         937   OUDE ROME (tot 476)

         938   OUDE GRIEKENLAND (tot 323)

         939   ARMENIE - FENICIE - TROJE - CYPRUS - KRETA - CARTHAGO ENZ

 

         940   EUROPA

                   941   GROOT-BRITTANNIE

                   943   DUITSLAND

                   943.5 LUXEMBURG

                   943.6 OOSTENRIJK

                   943.7 TSJECHIE

                   943.8 POLEN

                  944   FRANKRIJK

                   945   ITALIE

                   945.6 VATIKAAN

                   946   SPANJE

                   946.9 PORTUGAL

                   947   RUSLAND

                   947.4 BALTISCHE STATEN

                   948   SCANDINAVISCHE LANDEN

                   948.5 ZWEDEN

                   949.2          NEDERLAND

                   949.3          BELGIE

                   949.4 ZWITSERLAND

                   949.5 GRIEKENLAND + BYZANTIUM

                   949.6 ALBANIE

                   949.7 BALKANSTATEN

                   949.8 ROEMENIE

         950   AZIE

                   951   CHINA

                   952   JAPAN

                   953   ARABISCH SCHIEREILAND

                   954   INDIA

                   955   IRAN

                   956   TURKIJE

                   956.7 IRAK

                   956.9 ISRAEL

                   957   AZIATISCH RUSLAND

                   958   CENTRAAL AZIE

                   959   Z-O AZIE

                   959.4 INDONESIE

         960   AFRIKA

                   962   EGYPTE

                   964   MAROKKO

                   965   ALGERIE

                   967.5 ZAIRE - KONGO -RWANDA - BURUNDI

                   968   ZUID-AFRIKA

         970   NOORD-AMERIKA

                   971   CANADA

                   972   MEXICO

                   972.8 MIDDEN-AMERIKA

                   972.9 CARAIBEN

                   973   USA

         980   ZUID-AMERIKA

                   981   BRAZILIE

                   982   ARGENTINIE

                   983   CHILI

                   984   BOLIVIE

                   985   PERU

                   986.1 COLOMBIE

                   986.6 ECUADOR

                   987   VENEZUELA

                   988.3 SURINAME

         990   OCEANIE

         998   NOORDPOOL

         999   ZUIDPOOL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Back
Update:23/02/2010