CERCLE d'ART & d'ETUDE
KRING VOOR KUNST & KENNIS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: BNPPARIBAS FORTIS - Newsroom (F.Q.)

Mémoire d’une banque: Les congés payés, entre droit et privilège

http://newsroom.bnpparibasfortis.com/fr/library/article/mmoire-dune-banque-les-congs-pays-entre-privilge-et-droit

Het geheugen van een bank: Betaalde vakantie, van gunst tot recht

http://newsroom.bnpparibasfortis.com/nl/library/article/het-geheugen-van-een-bank-betaalde-vakantie-van-gunst-tot-recht

Mémoire d’une banque: La construction du chemin de fer Pékin - Hankou à l’aube du 20e siècle

http://newsroom.bnpparibasfortis.com/fr/library/article/mmoire-dune-banque-la-construction-du-chemin-de-fer-pkin-hankou-laube-du-20

 

Het geheugen van een bank: De bouw van de spoorweg Peking-Hankow aan het begin van de 20ste eeuw

http://newsroom.bnpparibasfortis.com/nl/library/article/het-geheugen-van-een-bank-de-bouw-van-de-spoorweg-peking-hankow-aan-het-beg

Mémoire d’une banque: ‘Une extra-terrestre’ – Evolution du rôle de la femme dans le monde du travail

http://newsroom.bnpparibasfortis.com/fr/library/article/mmoire-dune-banque-une-extra-terrestre

Het geheugen van een bank: Een ‘buitenaards wezen’ – Evolutie van de rol van de vrouw op het werk

http://newsroom.bnpparibasfortis.com/nl/library/article/het-geheugen-van-een-bank-een-buitenaards-wezen

Mémoire d’une banque: La Grande Guerre
http://newsroom.bnpparibasfortis.com/fr/library/article/mmoire-dune-banque-la-grande-guerre

Het geheugen van een bank: ‘De Groote Oorlog’

http://newsroom.bnpparibasfortis.com/nl/library/article/geheugen-van-een-bank-de-groote-oorlog

Mémoire d’une banque: La Grande Guerre - Photos d'époque

http://newsroom.bnpparibasfortis.com/fr/multimedia/photogallery/la-grande-guerre-photos-dpoque

Het geheugen van een bank: De Groote Oorlog: enkele foto's

http://newsroom.bnpparibasfortis.com/nl/multimedia/photogallery/de-groote-oorlog-enkele-fotos

 

 

 

Webmaster: antoinetas@cae-kkk.be

Association culturelle du personnel de BNP Paribas Fortis  Montagne du Parc 3, 1000 Bruxelles

Culturele vereniging van het personeel van BNP Paribas Fortis Warandaberg 3, 1000 Brussel

Update:09/12/2014

 

 

ART LINKS BNPPARIBAS FORTIS